Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
- Růženec vše propojuje. Včera bylo Panny Marie Růžencové. Tento svátek byl ustanoven po vítězné bitvě nad Turky u Lepanta r. 1571. V hluboké totalitě byl zvolen papežem Polák Jan Pavel II. Pro Američany a Rusy to bylo z bezvýznamné země. R. 1981 byla založena Solidarita a to byl počátek změn v Evropě. Včera věnovali ve zprávách několik minut tomu, že Poláci zorganizovali na svátek Panny Marie Růžencové ohromnou akci, kdy se milion Poláků shromáždil kolem hranic Polska a modlili se za duchovní obrácení Polska a Evropy. Něco zřejmě začíná. Přišel nový impuls.
- V dnešním 2. čtení je myšlenka, abychom o nic neměli starost. Nejdřív Bůh, pak ostatní. Benedikl XVI. řekl, že po II.vatikánském koncilu se z liturgie vytratila mystika, vše je zracionalizováno. Sv. Benedikt chtěl po mniších, aby pracovali, ale jakmile zazní zvon k modlitbě, aby všeho nechali a šli se modlit. Tak tomu má být i dnes. Práce, ale především čas pro modlitbu. Děti kopírují rodiče. Sv. Pavel říká, že vše má jít přes Pána Boha. Je třeba mít víru. Pak předložím Bohu své potřeby, udělám, co mohu, rozliším, co je důležité a co druhotné, věci se pak řeší jakoby samy. Jakmile člověk udělá takovou zkušenost s Bohem, jeho víra se posílí. A vím, že Bůh mě vede. A že to dopadne dobře. Bůh je se mnou a kultivuje mé srdce.
- Židé zůstali národem, který má požehnání. Přes všechna pronásledování vycházejí vždy jako požehnaní. Tímto úryvkem je řečeno, že i my křesťané jsme začleněni k vyvolenému národu. Abychom chápali, co Bůh po nás chce, abychom chtěli jít vždy za Bohem a zůstali Mu věrní. Pak budeme mít sílu.
- Jsme hříšní, ale Bůh nás má rád. Morálka říká, jak se máme uchránit hříchu. Nový zákon nám říká, jak máme se svou hříšností pracovat.
-mb-

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.